Bu Blogda Ara

22.02.2009

DataColumn.AutoIncrement özelliği


c# veri listelemek için bir çok nesne vardır. listbox,grid,repeater,listview vs vs.
eğer listeleme yaparken verinin sıra numarası gibi bir kolon(sütun) eklemek isterseniz yapmanız gereken işlem çok basit.
öncelikle bir datatable nesnesine ihtiyacımız olacak veriyi veri tabanından çekip yükleyecek. ve bir dataColumn lazım oda sıra numarası kolonu olacak.
//otomatik arttırmaya sahip bir kolon inşa ediyoruz.birer birer artsın diyoruz.

DataColumn dcsira = new DataColumn();
dcsira.AutoIncrement = true;
dcsira.ColumnName = "sirano";
dcsira.DataType = typeof(int);
dcsira.AutoIncrementSeed = 1;

//bir tablo oluşturup, kolonlarına kendi kolonumuzu ekliyoruz.
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add(dcsira);

//veritabanına bağlantı ve adapter tanımlıyoruz
SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial Catalog=master;User ID=sa;Password=sa");
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT TOP (10) name FROM spt_values", baglan);

//adapterin fill metodu ile tablomuza sorgumuzdan dönecek verileride ekliyoruz.
baglan.Open();
da.Fill(dt);
baglan.Close();

artık dataTable nesnemiz 2 kolonlu(sirano,name). sirano yu biz oluşturduk ki değerleri 0 dan başlayıp veri setimizin sayısı kadar birer artarak gidiyor, name ise veritabanından gelecek. Burada oluşturduğumuz kolonu önce tabloya ekliyoruz, sonra veritanabından geleni ekliyoruz bu sıra önemli. zira önce fill yapıp sonra kendi kolonumuzu eklersek bizim kolonun değerleri boş kalır.

uygulama: bir websayfası üzerinde repeater nesnesi ile verilerin listelenmesi uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Hiç yorum yok: