Bu Blogda Ara

17.05.2011

Bilgisayar Programlama ve Yazılım Mühendisliğinde VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR


Bilgisayar Programlama ve Yazılım Mühendisliğinde VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR -Dr. Rifat Çölkesen
Eser Adı:Bilgisayar Programlama ve Yazılım Mühendisliğinde VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR
Yazar :Dr. Rifat Çölkesen
Tür : Bilgisayar, Programlama
Yayınevi: Papatya
Sayfa :424
Ek özellik:

Açıklama :
Bu kitap, program geliştiren, matematik ve mühendislik problemlerini
bilgisayar ortamında çözmek isteyen, iş dünyasına yönelik yazılım
tasarımları yapan her düzeyden programcı veya yazılımcılar için ciddi bir
başvuru kitabıdır. Kitap, aynı zamanda, üniversitelerin bilişimle ilgili
bölümlerinde okutulan Veri Yapıları ve Algoritmalar dersleri için bir ders
kitabı özelliğindedir. Program ve yazılım tasarımında, ciddi bir bakış açısı
yakalamak isteyenlere önerilir...

Veri Yapıları ve Algoritmalar, program tasarımında çoğu zaman eksikliği
hissedilen önemli bir konu; yalnız başına bir programlama dili bilmek,
program geliştirmeye yetmemektedir. Bu kitap, C programlama diline
dayanılarak çeşitli veri yapıları ve modellerini ele almakta, onlara ait
programın algoritmik ifadesini incelmekte ve örneklerle açıklamaktadır;
bütün bunlara ek olarak, program tasarımında yapılması gereken aşamalar
sistem analizi ve tasarımı konularına uygun olarak adım adım açıklanmış ve
Network yazılımı ve Veri modeli de açıklanmıştır. Program tasarımında en
önemli konu, ele alınan uygulamaya en uygun veri modelinin belirlenmesi,
veri yapısının tanımlanması ve programın algoritmik olarak ifade
edilmesidir. Veri yapısı, verinin veya bilginin bellekte tutulma şeklini ve
düzenini gösterir. Veri modeliyse, verilerin birbirleriyle ilişkisel ve
sırasal durumunu gösterir. Bilgisayar ortamında uygulanacak tüm matematik ve
mühendislik problemleri bir veri modeline yaklaştırılarak veya yeni veri
modelleri tanımlanması yapılarak çözülebilmektedir. Uygun bir veri modeliyle
çözüme gidilemeyen problemler, çoğu zaman ya çözümsüz kalmakta veya bellek
yetmiyor, bilgisayarın hızı yetmiyor gibi sebeplerle yarım bırakılmaktadır.
Uygulamada, her problem, doğası gereği en uygun bir veri modeline sahiptir.

Kitap, sırasıyla şu bölümleri kapsamaktadır:
 1. Bilgisayar Yazılım Dünyası
 2. Program/Yazılım Geliştirme Süreci
 3. Algoritmik Yaklaşımda C Dili Esnekliği ve Özellikleri
 4. Veri Yapıları ve Veri Modelleri, Algoritmalar ve Tasarım Yaklaşımları
 5. Program Çalışma Hızı ve Bellek Gereksinimi
 6. Sıralama Algoritmaları
 7. Arama Algoritmaları
 8. Yığın ve Kuyruk Yapısı
 9. Bağlantılı Listeler ve Uygulamaları
 10. Ağaç Veri Modeli
 11. Ağaç Uygulamaları
 12. Graf Veri Modeli
 13. Graf Algoritmaları (Shortest Path, Minumum Spanning Tree, BFS, DFS)
 14. Durum Makinaları
 15. Veri Sıkıştırma
 16. Yazılım Geliştirme Süreci
Yorum :

ilk bakışta en güzel yanı, bilişim terimlerini Türkçe kullanırken hemen yanında İngilizcesini vermiş olması. Öyleki bazen okuduğunuz Türkçe ifadenin bildiğiniz hangi İngilizce terime karşılık geldiğini çıkaramıyorsunuz. Çünkü bazı kullanımlarda herkes kendine göre bir karşılık kullanmış. Yada daha önce hiç o terimin Türkçesini ve İngilizcesini beraber görmemişsiniz.

Anlıcağınız benim türkçe kitaplarda aradığım en önemli özelliklerden biri, terimlerin ingilizce karşılıklarının metin içinde verilmiş olması. İşte bu kitabı bu açıdan beğendim.

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş


Bilgisayar Mühendisliğine Giriş -Kollektif, Dr. Rifat Çölkesen(Editör)

Eser Adı:Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Yazar : Dr. Rifat Çölkesen(Editör)
Tür :Mühendislik, Bilgisayar
Yayınevi: Papatya
Sayfa : 272
Ek özellik:

Açıklama :
Bu kitabın amacı, "Bilgisayar Mühendisliği" kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve bireye, öğretimi boyunca verilen dersler hakkında temel bilgileri / kavramları önceden kazandırmaktır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği veya Bilimleri konusunda öğretim gören bireyler, hem meslekleri konusunda ön bilgiler ile donatılmış olacak hem de öğretim sürecinde hangi derste hangi konuların anlatılacağı hakkında bilgileri olacaktır.

Bu kitap, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri için bilgisayar mühendisliği konuları hakkında referans niteliğindedir. Aynı zamanda, Bilgisayar Mühendisliği kavramlarına ve konularına hakim olmak, temel bilgilerini belirli referansa oturtmak isteyen meslek yüksek okullarının ilgili bölümleri için de bir başvuru kaynağıdır.

Yorum :
Tam adını yansıtan bir kitap. Giriş düzeyinde temel bilgiler içeren 12 bölümden oluşuyor. Bilgisayar Mühendisliği okuyan birinci sınıf öğrencileri için iyi bir kaynak.