Bu Blogda Ara

7.10.2011

ULUSAL KONUŞMA VE DİL TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU KURULUŞ - TÜRKÇE'DE MEVCUT DURUM ÇALIŞTAYI

6-7 Ekim 2011
TÜBİTAK - TÜSSİDE, GEBZE, KOCAELİ
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) bünyesinde bulunan BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi), sahip olduğu kalifiye insan gücü ve uluslararası platformda kabul gören altyapısıyla bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında bilimsel ve teknolojik çözümler üretmekte ve uygulamaktadır. BİLGEM'e bağlı bir grup olan Konuşma ve Dil Teknolojileri Merkezi (KDTM), makine çevirisi, doğal dil işleme, ses ve konuşma işleme, metinden konuşma sentezleme, konuşma anlaşılabilirliği, haberleşebilirlik ve ses kalitesi ölçümü ile çoklu ortam işleme gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir.
KDTM, hem ulusal hem de uluslararası boyutta birçok projede boy göstermektedir. Bunlar arasında bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı projesi olan ve bölgesel kalkınma odaklı FP7-REGPOT-2008-1 çağrısı kapsamında desteklenen MULTISAUND (MULTilingualism Integrated to Speech and Audio UNDerstanding) projesi de yer almaktadır. MULTISAUND projesinde hedef TÜBİTAK-BİLGEM'in Tükçe odaklı konuşma ve dil işleme AR-GE potansiyelinin geliştirilmesi ve Avrupa'da yürütülen çoklu dil araştırmalarının önemli bir paydaşı olmasıdır.
MULTISAUND hedeflerine paralel olarak KDTM'nin üstlendiği en önemli görevlerden biri de ülkemizde konuşma ve dil teknolojilerinde uzman araştırmacı, girişimci ve yatırımcı tüm paydaşlar arasında farkındalığı arttırmak ve birlikteliği sağlamaktır. Bu amaçla KDTM, ulusal konuşma ve dil teknolojileri platformunun kurulması ve Türkçe üzerine yapılan AR-GE çalışmalarının mevcut durumunun tartışılacağı bir çalıştay düzenleme kararı almıştır. Çalıştayın temel odağı Türkçe üstüne yürütülen AR-GE çalışmaların görünülürlüğünün arttırılması ve gruplar arası işbirliği temellerinin atılabileceği bir ortamın oluşturulmasıdır. Değerli araştırmacılarımızın katılımlarıyla zenginleşecek çalıştayda Türkçe üzerine yapılan çalışmaların günümüzdeki durumunun geniş kapsamlı olarak masaya yatırılması, ortak ihtiyaçların belirlenmesi ve Türkçe'nin üzerine yıllardır çalışılan diğer dillerle rekabet edebilir düzeye gelmesi için hedeflerin tanımlandığı bir yol haritasının çıkarılması planlanmaktadır.
6-7 Ekim 2011 tarihleri arasında TÜBİTAK - TÜSSİDE, Gebze, Kocaeli'nde düzenlenecek Ulusal Konuşma ve Dil Teknolojileri Platformu Kuruluşu - Türkçe Mevcut Durum Çalıştayı'nda katılımcıların çalışmalarını aktarabilecekleri kısa sunumlar, dünya çapında tanınmış akademisyenlerimizin vereceği konuşmalar ve ortak gereksinimler ile ileriye yönelik işbirliği olasılıklarının görüşülebileceği herkese açık oturumlar yer alacaktır. Çalıştayın hedefine ulaşabilmesi için katılımcıların genel hatlarıyla geçmiş ve şu an yürüttükleri çalışmalarını, gelecek planlarını, kişisel çalışmalarında gereksinim duyduğu araç ve yazılımları ve diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulunmak istedikleri konuşma ve dil teknolojileri kapsamındaki konuları 2-6 sayfalık bir pozisyon makalesi halinde hazırlamaları gerekmektedir. Çalıştayın bir AB projesi faaliyeti olması nedeniyle makalelerin İngilizce olarak ACL formatında (www.multisaund.eu/calistaytr.php) hazırlanıp 19 Eylül 2011 tarihine kadar e-posta yolu ile Mehmet Uğur Doğan'a (mugur@uekae.tubitak.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. Pozisyon makaleleri incelendikten sonra Türkçe konuşma ve dil teknolojilerinin günümüzdeki durumunu yansıtacak bir taslak bildiri hazırlanarak katılımcılarla çalıştay sırasında değerlendirilecektir. Pozisyon makalelerini içeren kitapçık çalıştay başlangıcında katılımcılara basılı olarak verilecek ve çalıştay için hazırlanan internet sayfasında yer alacaktır. Etkinlikte TÜSSİDE'nin koordine edeceği "eğlenerek analiz ve değerlendirme yöntemleri" uygulanacak ve sosyal faaliyetlerle katılımcıların keyif alarak fikir üretebilmeleri ve görüş alışverişi yapabilmeleri sağlanacaktır.

Güzel bir çalıştay olduğunu düşüyorum başlangıç noktası olması açısından. Devamının geleceğini umud ediyorum.