Bu Blogda Ara

8.05.2012

çalışılan dizinin herhangi bir üst dizininin yolunu bulmak-MATLAB


mypwd=pwd; % çalışılan dizin

arananPath=mypwd(1:regexp(pwd, 'arananUstDizin','end'));

cd(aranPath) % aranan dizine gider
dc(cd(aranPath)) % aranan dizine gider ve döner

5.05.2012

döngüsüz sıklık analizi -Frequency, number of occurrence without loop- MATLAB

[n xout]=histc(x,unique(x))
 hist(n)
This gives the frequency of each value that occurs in the vector x and histogram

Matris içindeki arama sonuçlarının x,y koordinatları

D matris, değeri 0 olan hücrelerin koordinatları:

[x y] = ind2sub(size(D),find(D==0))