Bu Blogda Ara

7.10.2011

ULUSAL KONUŞMA VE DİL TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU KURULUŞ - TÜRKÇE'DE MEVCUT DURUM ÇALIŞTAYI

6-7 Ekim 2011
TÜBİTAK - TÜSSİDE, GEBZE, KOCAELİ
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) bünyesinde bulunan BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi), sahip olduğu kalifiye insan gücü ve uluslararası platformda kabul gören altyapısıyla bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında bilimsel ve teknolojik çözümler üretmekte ve uygulamaktadır. BİLGEM'e bağlı bir grup olan Konuşma ve Dil Teknolojileri Merkezi (KDTM), makine çevirisi, doğal dil işleme, ses ve konuşma işleme, metinden konuşma sentezleme, konuşma anlaşılabilirliği, haberleşebilirlik ve ses kalitesi ölçümü ile çoklu ortam işleme gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir.
KDTM, hem ulusal hem de uluslararası boyutta birçok projede boy göstermektedir. Bunlar arasında bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı projesi olan ve bölgesel kalkınma odaklı FP7-REGPOT-2008-1 çağrısı kapsamında desteklenen MULTISAUND (MULTilingualism Integrated to Speech and Audio UNDerstanding) projesi de yer almaktadır. MULTISAUND projesinde hedef TÜBİTAK-BİLGEM'in Tükçe odaklı konuşma ve dil işleme AR-GE potansiyelinin geliştirilmesi ve Avrupa'da yürütülen çoklu dil araştırmalarının önemli bir paydaşı olmasıdır.
MULTISAUND hedeflerine paralel olarak KDTM'nin üstlendiği en önemli görevlerden biri de ülkemizde konuşma ve dil teknolojilerinde uzman araştırmacı, girişimci ve yatırımcı tüm paydaşlar arasında farkındalığı arttırmak ve birlikteliği sağlamaktır. Bu amaçla KDTM, ulusal konuşma ve dil teknolojileri platformunun kurulması ve Türkçe üzerine yapılan AR-GE çalışmalarının mevcut durumunun tartışılacağı bir çalıştay düzenleme kararı almıştır. Çalıştayın temel odağı Türkçe üstüne yürütülen AR-GE çalışmaların görünülürlüğünün arttırılması ve gruplar arası işbirliği temellerinin atılabileceği bir ortamın oluşturulmasıdır. Değerli araştırmacılarımızın katılımlarıyla zenginleşecek çalıştayda Türkçe üzerine yapılan çalışmaların günümüzdeki durumunun geniş kapsamlı olarak masaya yatırılması, ortak ihtiyaçların belirlenmesi ve Türkçe'nin üzerine yıllardır çalışılan diğer dillerle rekabet edebilir düzeye gelmesi için hedeflerin tanımlandığı bir yol haritasının çıkarılması planlanmaktadır.
6-7 Ekim 2011 tarihleri arasında TÜBİTAK - TÜSSİDE, Gebze, Kocaeli'nde düzenlenecek Ulusal Konuşma ve Dil Teknolojileri Platformu Kuruluşu - Türkçe Mevcut Durum Çalıştayı'nda katılımcıların çalışmalarını aktarabilecekleri kısa sunumlar, dünya çapında tanınmış akademisyenlerimizin vereceği konuşmalar ve ortak gereksinimler ile ileriye yönelik işbirliği olasılıklarının görüşülebileceği herkese açık oturumlar yer alacaktır. Çalıştayın hedefine ulaşabilmesi için katılımcıların genel hatlarıyla geçmiş ve şu an yürüttükleri çalışmalarını, gelecek planlarını, kişisel çalışmalarında gereksinim duyduğu araç ve yazılımları ve diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulunmak istedikleri konuşma ve dil teknolojileri kapsamındaki konuları 2-6 sayfalık bir pozisyon makalesi halinde hazırlamaları gerekmektedir. Çalıştayın bir AB projesi faaliyeti olması nedeniyle makalelerin İngilizce olarak ACL formatında (www.multisaund.eu/calistaytr.php) hazırlanıp 19 Eylül 2011 tarihine kadar e-posta yolu ile Mehmet Uğur Doğan'a (mugur@uekae.tubitak.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. Pozisyon makaleleri incelendikten sonra Türkçe konuşma ve dil teknolojilerinin günümüzdeki durumunu yansıtacak bir taslak bildiri hazırlanarak katılımcılarla çalıştay sırasında değerlendirilecektir. Pozisyon makalelerini içeren kitapçık çalıştay başlangıcında katılımcılara basılı olarak verilecek ve çalıştay için hazırlanan internet sayfasında yer alacaktır. Etkinlikte TÜSSİDE'nin koordine edeceği "eğlenerek analiz ve değerlendirme yöntemleri" uygulanacak ve sosyal faaliyetlerle katılımcıların keyif alarak fikir üretebilmeleri ve görüş alışverişi yapabilmeleri sağlanacaktır.

Güzel bir çalıştay olduğunu düşüyorum başlangıç noktası olması açısından. Devamının geleceğini umud ediyorum.

10.09.2011

Web İntihar Makinesi - Web 2.0 Suicide Machine

Web intihar makinesi    Bazı kimselerin, kontrolü, sanal hayata kaptırdıklarını düşünür hale gelmeleri fikrinden yola çıkan Gordan Savicic, insanların sosyal paylaşım sitelerinden kopmaları için yeni bir hizmet sunmaya başlamış.
    Merkezi Hollanda'da olan Web 2.0 Suicide Machine (web intihar makinesi) kullanıcının internet hesaplarına giriyor ve her bir arkadaşınızı, her bir ileti ya da mesajınızı elden geçirip sanal ortamda bıraktığınız tüm izleri tümden siliyor.
Savicic'in sunduğu hizmet, büyük rağbet görmüş. Şimdiye kadar 90 bin talep gelmiş ve hizmetten yararlanmak için bekleme süresi bir ay.
     Gordan Savicic, "İnsanların egolarını aşırı düzeyde sergilediklerini düşünüyorduk. Bir tür avatar kişilik gibiydi yarattıkları. Tekrar gerçek insan olabilmek için sanal ortamdaki o kişiliklerini öldürme isteğini dile getirmeye başlamıştı bazı kimseler." diyor.
    'Web intihar makinesi' internetteki varlığınızı tamamen temizlemeyi vaad ediyor. Dolayısıyla, sorun, özel hayata ait ayrıntıların dış dünyadan korunmasının da ötesine geçiyor.Savicic'e göre, ekrandaki profillerimizi yenilemek ve sanal dost çevrelerimizi genişletmek için internette giderek daha fazla zaman harcadıkça, gerçek dostlarımızla gerçek iletişim kurma zamanımız azalıyor.
     "İnsanlar bilgisayar önünde çok fazla zaman harcadıklarını anladıklarından sanal ortamda yayımladıkları profillerden kurtulma ihtiyacı duymaya başladılar. Temel olarak eski yaşamlarına dönmek istiyorlar." diyor Gordan Savicic.

kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/09/100916_online_life.shtml

26.07.2011

Matlab- Hücresel dizi içinde arama (find in cell array)

hücresel bir matlab dizi içinde bir karakter topluluğunun(string) olup olmadığını bulmak için matlabda şu işlemler geçerli:


id: bir cell array
x= find(ismember(id, 'stringAranacak')==1);
if isempty(x)==0
%bulundu ise yapılacak işlemler buraya
end

not: cell arrayden okuma yaparken () ve {} kullanımına göre dönen sonuç değişiyor.

c=cell(n,4)

% 1-sonuç bir cell array olarak dönüyor
>>c(1,:)
ans =
'Gender' 'population' 'Geographic origin' 'Region'

%2-herbir hücrenin değeri dönüyor. Atama yaparken ilk hücre değeri atanıyor.
>>c{1,:}

ans =
Gender

ans =
population

ans =
Geographic origin

ans =
Region

>>t=c{1,:}

t =
Gender

21.07.2011

Biyoenformatik Akademik Dergi

Biyoenformatik konusunda akademik gelişmeleri takip etmek için aşağıdaki dergilerin hatırlatma listesine kayıt olmakta fayda var.

Bir hocamız haftada 2 saat bu dergilerde son yayınlanan çalışmalara bakıyorum, literatürü takip ediyorum demişti. Bende bunu yapmaya başladım. Biraz biraz aşinalık kazandım bu alana.

İşte degiler:

BMC Bioinformatic
Bioinformatics
PLOS Genetics
PLOS Computational Biology

17.05.2011

Bilgisayar Programlama ve Yazılım Mühendisliğinde VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR


Bilgisayar Programlama ve Yazılım Mühendisliğinde VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR -Dr. Rifat Çölkesen
Eser Adı:Bilgisayar Programlama ve Yazılım Mühendisliğinde VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALAR
Yazar :Dr. Rifat Çölkesen
Tür : Bilgisayar, Programlama
Yayınevi: Papatya
Sayfa :424
Ek özellik:

Açıklama :
Bu kitap, program geliştiren, matematik ve mühendislik problemlerini
bilgisayar ortamında çözmek isteyen, iş dünyasına yönelik yazılım
tasarımları yapan her düzeyden programcı veya yazılımcılar için ciddi bir
başvuru kitabıdır. Kitap, aynı zamanda, üniversitelerin bilişimle ilgili
bölümlerinde okutulan Veri Yapıları ve Algoritmalar dersleri için bir ders
kitabı özelliğindedir. Program ve yazılım tasarımında, ciddi bir bakış açısı
yakalamak isteyenlere önerilir...

Veri Yapıları ve Algoritmalar, program tasarımında çoğu zaman eksikliği
hissedilen önemli bir konu; yalnız başına bir programlama dili bilmek,
program geliştirmeye yetmemektedir. Bu kitap, C programlama diline
dayanılarak çeşitli veri yapıları ve modellerini ele almakta, onlara ait
programın algoritmik ifadesini incelmekte ve örneklerle açıklamaktadır;
bütün bunlara ek olarak, program tasarımında yapılması gereken aşamalar
sistem analizi ve tasarımı konularına uygun olarak adım adım açıklanmış ve
Network yazılımı ve Veri modeli de açıklanmıştır. Program tasarımında en
önemli konu, ele alınan uygulamaya en uygun veri modelinin belirlenmesi,
veri yapısının tanımlanması ve programın algoritmik olarak ifade
edilmesidir. Veri yapısı, verinin veya bilginin bellekte tutulma şeklini ve
düzenini gösterir. Veri modeliyse, verilerin birbirleriyle ilişkisel ve
sırasal durumunu gösterir. Bilgisayar ortamında uygulanacak tüm matematik ve
mühendislik problemleri bir veri modeline yaklaştırılarak veya yeni veri
modelleri tanımlanması yapılarak çözülebilmektedir. Uygun bir veri modeliyle
çözüme gidilemeyen problemler, çoğu zaman ya çözümsüz kalmakta veya bellek
yetmiyor, bilgisayarın hızı yetmiyor gibi sebeplerle yarım bırakılmaktadır.
Uygulamada, her problem, doğası gereği en uygun bir veri modeline sahiptir.

Kitap, sırasıyla şu bölümleri kapsamaktadır:
 1. Bilgisayar Yazılım Dünyası
 2. Program/Yazılım Geliştirme Süreci
 3. Algoritmik Yaklaşımda C Dili Esnekliği ve Özellikleri
 4. Veri Yapıları ve Veri Modelleri, Algoritmalar ve Tasarım Yaklaşımları
 5. Program Çalışma Hızı ve Bellek Gereksinimi
 6. Sıralama Algoritmaları
 7. Arama Algoritmaları
 8. Yığın ve Kuyruk Yapısı
 9. Bağlantılı Listeler ve Uygulamaları
 10. Ağaç Veri Modeli
 11. Ağaç Uygulamaları
 12. Graf Veri Modeli
 13. Graf Algoritmaları (Shortest Path, Minumum Spanning Tree, BFS, DFS)
 14. Durum Makinaları
 15. Veri Sıkıştırma
 16. Yazılım Geliştirme Süreci
Yorum :

ilk bakışta en güzel yanı, bilişim terimlerini Türkçe kullanırken hemen yanında İngilizcesini vermiş olması. Öyleki bazen okuduğunuz Türkçe ifadenin bildiğiniz hangi İngilizce terime karşılık geldiğini çıkaramıyorsunuz. Çünkü bazı kullanımlarda herkes kendine göre bir karşılık kullanmış. Yada daha önce hiç o terimin Türkçesini ve İngilizcesini beraber görmemişsiniz.

Anlıcağınız benim türkçe kitaplarda aradığım en önemli özelliklerden biri, terimlerin ingilizce karşılıklarının metin içinde verilmiş olması. İşte bu kitabı bu açıdan beğendim.

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş


Bilgisayar Mühendisliğine Giriş -Kollektif, Dr. Rifat Çölkesen(Editör)

Eser Adı:Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Yazar : Dr. Rifat Çölkesen(Editör)
Tür :Mühendislik, Bilgisayar
Yayınevi: Papatya
Sayfa : 272
Ek özellik:

Açıklama :
Bu kitabın amacı, "Bilgisayar Mühendisliği" kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve bireye, öğretimi boyunca verilen dersler hakkında temel bilgileri / kavramları önceden kazandırmaktır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği veya Bilimleri konusunda öğretim gören bireyler, hem meslekleri konusunda ön bilgiler ile donatılmış olacak hem de öğretim sürecinde hangi derste hangi konuların anlatılacağı hakkında bilgileri olacaktır.

Bu kitap, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri için bilgisayar mühendisliği konuları hakkında referans niteliğindedir. Aynı zamanda, Bilgisayar Mühendisliği kavramlarına ve konularına hakim olmak, temel bilgilerini belirli referansa oturtmak isteyen meslek yüksek okullarının ilgili bölümleri için de bir başvuru kaynağıdır.

Yorum :
Tam adını yansıtan bir kitap. Giriş düzeyinde temel bilgiler içeren 12 bölümden oluşuyor. Bilgisayar Mühendisliği okuyan birinci sınıf öğrencileri için iyi bir kaynak.