Bu Blogda Ara

26.07.2011

Matlab- Hücresel dizi içinde arama (find in cell array)

hücresel bir matlab dizi içinde bir karakter topluluğunun(string) olup olmadığını bulmak için matlabda şu işlemler geçerli:


id: bir cell array
x= find(ismember(id, 'stringAranacak')==1);
if isempty(x)==0
%bulundu ise yapılacak işlemler buraya
end

not: cell arrayden okuma yaparken () ve {} kullanımına göre dönen sonuç değişiyor.

c=cell(n,4)

% 1-sonuç bir cell array olarak dönüyor
>>c(1,:)
ans =
'Gender' 'population' 'Geographic origin' 'Region'

%2-herbir hücrenin değeri dönüyor. Atama yaparken ilk hücre değeri atanıyor.
>>c{1,:}

ans =
Gender

ans =
population

ans =
Geographic origin

ans =
Region

>>t=c{1,:}

t =
Gender

Hiç yorum yok: