Bu Blogda Ara

4.09.2008

C# ta isInteger,isDouble gibi fonksiyonlar

C# üzerinde bir değişkenin tamsayı mı (integer) yoksa ondalıklı sayı mı (decimal,double) ontrol etmek için hazır bir fonksiyon yok gibi gözüküyor. Msdn de global class altında isInteger diye bir metod gözüksede nasıl çalışacağına dair bilgi yok.

öyleyse iş başa düşüyor ve programcılık devreye giriyor kendimize ait fonksiyonlar yazmamız gerekiyor. işte bir kaç örnek, diğer değişken tipleri içinde benzer şekilde fonksiyonlar yazılabilir.

public static bool ondalikliMi(string sayi)
{
try
{
Convert.ToDouble(sayi);
return true;
}
catch
{
return false;
}
} //ondalikliMi

public static bool tamsayiMi(string sayi)
{
try
{
Convert.ToInt32(sayi);
return true;
}
catch
{
return false;
}
} //tamsayiMi

.NET Framework 3.5, 3.0, 2.0 versiyonları için aşağıdaki fonksiyonlarda kullanılabilir. Daha kısa daha öz.

public static bool ondalikliMi(string sayi)
{
double ondalik;
return double.TryParse(sayi, out ondalik);
} //ondalikliMi


public static bool tamsayiMi(string sayi)
{
int tamsayi;
return Int32.TryParse(sayi, out tamsayi);
} //tamsayiMi

Hiç yorum yok: