Bu Blogda Ara

7.01.2014

MySQL sorgu sonucunun bir dosyaya yazılması

Mesela sonucumuzu bir .csv dosyası olarak yazdırmak istersek

SELECT * INTO OUTFILE 'dosyaYolu/dosyaAdi.csv'
  FIELDS TERMINATED BY ','
  LINES TERMINATED BY '\n'
  FROM table


Herbir kolon ayracımız ',' ve herbir satır ayracımız '\n'
Burada kolon ayracı olarak \t kullanılırsa, tab ile ayrılmış dosyalar elde edilir.

kaynak: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/select-into.html

Hiç yorum yok: