Bu Blogda Ara

16.07.2013

Java' da dosya - browser açma

java'da uygulama geliştirirken herhangi bir yerdeki dosyayı yada internet sayfasını sanki fare ile tıklanmışta açılmış gibi açma ihtiyacınız olabilir. mesala bir butona tıklandığında c:\yeni.doc dosyasını  açmak isteyebiliriz. yapmamız gereken işlem çok basit.

import java.awt.Desktop;


//hernagi bir dosya açma

if (Desktop.isDesktopSupported())
Desktop.getDesktop().open(new File("c:/yeni.doc"));
else
System.out.println("Awt Desktop is not supported!");

//kata kontol kodları için kaynak: http://www.mkyong.com/java/how-to-open-a-pdf-file-in-java/

//web sayfası açma

URL url=new URL("http://iumuhendis.blogspot.com/2009/12/c-ta-dosyaexe-calstrma.html");
Desktop.getDesktop().browse(url.toURI());

Hiç yorum yok: