Bu Blogda Ara

19.10.2008

Makale yazım kılavuzu

Makale en az 4, en fazla 8 sayfalık olacak şekilde planlanmalıdır. Alt başlıklar, uyduğu durumlarda, I. Öz, II. Giriş ve Altyapı, III. Sistemin Tanıtımı ve Çalışma Prensipleri, IV. Yazılım Bazında Simülasyonlarla Sistemin İncelenmesi, V. Donanım Bazında Deneysel Olarak Sistemin İncelenmesi, VI. Sonuçlar, VII. Referanslar bölümlerini içermelidir.

Makalenin I. Öz (Abstract) bölümünde yaklaşık 100 kelimeyi aşmayacak ve Öz’ü okuyacak bir kişinin gerek yazılım gerekse donanım bazında neler yapıldığını ve varsa yenilik ve katkıları anlayacağı şekilde olmalıdır. Öz hem Türkçe hem İngilizce hazırlanacaktır. Öz’ün bitiminde anahtar kelimeler yazılmalıdır.

II. Giriş ve Altyapı bölümünde çalışmanın öneminden, uygulama alanlarından bahsedilir. Çalışmayı ilgilendiren konuda bir literatür taraması yapılır, kimler neler yapmış kısaca referans vererek bahsedilir, çalışmanın literatürdekiler arasındaki yeri tespit edilir, varsa literatürde bulunmayan yenilik ve katkılardan bahsedilir.

III. Sistemin Tanıtımı ve Çalışma Prensipleri bölümünde sistem tanıtılır, çalışma prensiplerinden, kontrol yöntemlerinden bahsedilir. Varsa ilgili ilişkilendirmeler referans verilerek kurulur.

IV. Yazılım Bazında Simülasyonlarla Sistemin İncelenmesi bölümünde yazılım bazında bir çalışma yapıldı ise hangi programın kullanıldığı, simülasyonların hangi varsayımlarla gerçekleştirildiği anlatılır. Yazılım bazında sistem tanıtılır ve çalışma prensiplerinden bahsedilir, alınan simülasyon sonuçları varsa grafiklerle beraber değerlendirilir, beklenen sonuçlar ile elde edilenler karşılaştırılıp yorumlar yapılır, farklar varsa sebepleri üzerinde yorumlar getirilir. V. Donanım Bazında Deneysel Olarak Sistemin İncelenmesi bölümünde donanım bazında deneysel bir prototip çalışma yapıldı ise devre tanıtılır, devre şemaları verilir, kontrol yöntemleri ile ilgili blok şemalar verilir, çalışma prensipleri anlatılır. Yapılan testler, alınan deneysel sonuçlar varsa osilaskop vb. çıktıları ile beraber değerlendirilir, beklenen sonuçlar ile elde edilenler karşılaştırılıp yorumlar yapılır, farklar varsa sebepleri üzerinde yorumlar getirilir. Yazılım ve donanım çalışması her ikisi birden yapıldı ise karşılaştırılıp varsa farklar üzerinde yorumlar yapılır.

VI. Sonuçlar bölümünde yapılan çalışma sonunda elde edilen ve vurgulanması gereken önemli bulgu ve sonuçlardan bahsedilir. Varsa yenilik ve katkılar uygulamadaki önemleri vurgulanarak bahsedilir. İleriye dönük potansiyel araştırma konularından bahsedilir.

VII. Referanslar bölümünde makale yazılırken verilen referansların sıra numarası verilerek sırasıyla dökümü yapılır. Referans bilgilerinde referans verilen kitap, dergi, internet sitesi gibi referanslara ait okuyucunun kolaylıkla ulaşabileceği tüm bilgiler bulunmalıdır. Örneğin kitap adı, yazar adı, basım firmasının adı, basım yılı, vb. Dergiler için dergiden referans verilen makalenin tam adı, makale yazarlarının adları, derginin adı, hangi yıla ait olduğu, makalenin derginin kaçıncı sayfalarında olduğu vb. bilgiler bulunmalıdır. Bunun için IEEE'nin referans formatı kullanılabilir.

kaynak: http://electronics.ege.edu.tr/belgeler/bitirme_projesi/Bitirme_Projesi_%C5%9Eablonu-29.05.07.doc

Hiç yorum yok: