Bu Blogda Ara

11.07.2008

TUBİTAK Bildiri destekleme programı

Tubitak tarafından yurt içi yada yurt dışı etkinlikere katılımlarda-bildiri sunumlarında belli miktarlarda destek veriyor.

yurt içi için bir kaç önemli madde:

DESTEK KAPSAMI:
· Etkinliklere ülke içinden ve il dışından katılacak ve etkinlikte sunum yapacak olan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıların konaklama ve yol giderlerine kısmi desteği,
· Etkinlik için poster, bildiri kitabı, özet kitabı ve CD yazım-basım giderlerini kapsar.

DESTEK MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ
2008 yılı için etkinlik desteği üst sınırı;
· Ulusal nitelikli etkinlikler için 15.000,00 YTL
· Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için 20.000,00 YTL
· Uluslararası nitelikli etkinlikler için 25.000,00 YTL olarak belirlenmiştir.

ayrıntılı bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/detayli_bilgi/DB_2223.doc


yurt dışı için bir kaç madde:

BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. vatandaşı olmak,
• Katılmak istenilen etkinliğin araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası kongre, konferans olması ve en az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır),
• En az Lisansüstü eğitim yapıyor veya yapmış olmak,
• Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa katılmadığına dair dilekçe vermesi durumunda sunacak olan diğer yazara destek verilebilir.),
• Veya genç bilim insanlarının katılacağı ileri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yaz okullarına kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW' ler program kapsamı dışındadır),
• Bu programdan son 1 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak.

DESTEK MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ

• Avrupa ülkeleri için en fazla 1000.- ABD Doları karşılığı YTL,
• Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1500.- ABD Doları karşılığı YTL verilecektir.

Destek çıktığı resmi yazı ile bildirilen kişilerin desteği alabilmek için, yurda dönüşte:

1. Dizi pusulası,

2. Harcama belgelerinin (uçak bileti, kongre kayıt belgesi, otel faturası) asılları

3. Adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek desteğin (yol gideri v.b.) miktarını ya da destek almadığını belirten belgenin teslim edilmesi koşuluyla desteğin miktarı belirlenerek kesinleşir. (Başka bir yerden destek alınması durumunda, başvuru sahibinin alacağı toplam destek miktarı, yapılan harcamaların ( sadece yol, kongre kayıt ücreti ve konaklama) toplamından fazla olması halinde bu fazla miktar TÜBİTAK tarafından yapılacak destekten düşürülür.)

SON BAŞVURU TARİHİ

· Her ayın son cuma günüdür.
· Başvuruların etkinliğin başlama tarihinden en az bir ay önce yapılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

ayrıntılı bilgi : http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/detayli_bilgi/DB_2224.doc

genel bilgi için :
tubitak anasayfa > burslar> bilimsel etkinlik
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=521&pid=453

Hiç yorum yok: