Bu Blogda Ara

31.10.2008

Ms Sql Server 2005 Express Kurulumu

MS Sql Server 2005 exp indirmek için burdan buyrun...

Bu aşamada özellikle gelişmiş ayarlarları yapabilmek için , alttaki kutucuğun seçili olmamasına dikkat ediyoruz. eğer seçili ise mütakip 4 resimde gösterilen ayarlar varsayılan olarak kurulacaktır. Bizde bunu istemiyoruz.

hayırlı olsun : )
yalnız bundan sonra SQLServer2005 SSMSEE de kurmamız gerekiyor ki managament studio açabilelim. SQLServer2005 SSMSEE'yi indirmek için burdan buyrun...
20.10.2008

Konuşma İşleme -Speech Processing

Konuşma işleme üzerine bir ders içeriği

Speech Processing (E4.14)
Mike Brookes20 lectures in the Spring Term


Syllabus
The human vocal and auditory systems. Characteristics of speech signals: phonemes, prosody, IPA notation. Lossless tube model of speech production. Time and frequency domain representations of speech; window characteristics and time/frequency resolution tradeoffs. Properties of digital filters: mean log response, resonance gain and bandwidth relations, bandwidth expansion transformation, all-pass filter characteristics. Autocorrelation and covariance linear prediction of speech; optimality criteria in time and frequency domains; alternate LPC parametrisation. Speech coding: PCM, ADPCM, CELP. Speech synthesis: language processing, prosody, diphone and formant synthesis; time domain pitch and speech modification. Speech recognition: hidden Markov models and associated recognition and training algorithms. Language modelling. Large vocabulary recognition. Acoustic preprocessing for speech recognition.

Lecture List
Overview of Course
Sound Waves in a Tube
Time-Frequency Representation
Characteristics of Filters
Autocorrelation Linear Prediction and Spectral Whitening
Covariance LPC and LPC Parameter Sets
Cepstral Coefficients and Line Spectrum Frequencies
Speech Coding using uniform and non-uniform quantisation
Speech Coding using Adaptive Differential PCM
Code-excited Linear Prediction
Phonetics: Vowels, Consonants and Prosody
Speech Synthesis: Words to Phonemes
Speech Synthesis: Phonemes to Sounds
Introduction to Speech Recognition
Hidden Markov Models and Viterbi Recognition
Hidden Markov Model Training
Continuous Speech Recognition
Language Modelling
Input Processing

kaynak:http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/courses/speech/speech.htm

19.10.2008

Makale yazım kılavuzu

Makale en az 4, en fazla 8 sayfalık olacak şekilde planlanmalıdır. Alt başlıklar, uyduğu durumlarda, I. Öz, II. Giriş ve Altyapı, III. Sistemin Tanıtımı ve Çalışma Prensipleri, IV. Yazılım Bazında Simülasyonlarla Sistemin İncelenmesi, V. Donanım Bazında Deneysel Olarak Sistemin İncelenmesi, VI. Sonuçlar, VII. Referanslar bölümlerini içermelidir.

Makalenin I. Öz (Abstract) bölümünde yaklaşık 100 kelimeyi aşmayacak ve Öz’ü okuyacak bir kişinin gerek yazılım gerekse donanım bazında neler yapıldığını ve varsa yenilik ve katkıları anlayacağı şekilde olmalıdır. Öz hem Türkçe hem İngilizce hazırlanacaktır. Öz’ün bitiminde anahtar kelimeler yazılmalıdır.

II. Giriş ve Altyapı bölümünde çalışmanın öneminden, uygulama alanlarından bahsedilir. Çalışmayı ilgilendiren konuda bir literatür taraması yapılır, kimler neler yapmış kısaca referans vererek bahsedilir, çalışmanın literatürdekiler arasındaki yeri tespit edilir, varsa literatürde bulunmayan yenilik ve katkılardan bahsedilir.

III. Sistemin Tanıtımı ve Çalışma Prensipleri bölümünde sistem tanıtılır, çalışma prensiplerinden, kontrol yöntemlerinden bahsedilir. Varsa ilgili ilişkilendirmeler referans verilerek kurulur.

IV. Yazılım Bazında Simülasyonlarla Sistemin İncelenmesi bölümünde yazılım bazında bir çalışma yapıldı ise hangi programın kullanıldığı, simülasyonların hangi varsayımlarla gerçekleştirildiği anlatılır. Yazılım bazında sistem tanıtılır ve çalışma prensiplerinden bahsedilir, alınan simülasyon sonuçları varsa grafiklerle beraber değerlendirilir, beklenen sonuçlar ile elde edilenler karşılaştırılıp yorumlar yapılır, farklar varsa sebepleri üzerinde yorumlar getirilir. V. Donanım Bazında Deneysel Olarak Sistemin İncelenmesi bölümünde donanım bazında deneysel bir prototip çalışma yapıldı ise devre tanıtılır, devre şemaları verilir, kontrol yöntemleri ile ilgili blok şemalar verilir, çalışma prensipleri anlatılır. Yapılan testler, alınan deneysel sonuçlar varsa osilaskop vb. çıktıları ile beraber değerlendirilir, beklenen sonuçlar ile elde edilenler karşılaştırılıp yorumlar yapılır, farklar varsa sebepleri üzerinde yorumlar getirilir. Yazılım ve donanım çalışması her ikisi birden yapıldı ise karşılaştırılıp varsa farklar üzerinde yorumlar yapılır.

VI. Sonuçlar bölümünde yapılan çalışma sonunda elde edilen ve vurgulanması gereken önemli bulgu ve sonuçlardan bahsedilir. Varsa yenilik ve katkılar uygulamadaki önemleri vurgulanarak bahsedilir. İleriye dönük potansiyel araştırma konularından bahsedilir.

VII. Referanslar bölümünde makale yazılırken verilen referansların sıra numarası verilerek sırasıyla dökümü yapılır. Referans bilgilerinde referans verilen kitap, dergi, internet sitesi gibi referanslara ait okuyucunun kolaylıkla ulaşabileceği tüm bilgiler bulunmalıdır. Örneğin kitap adı, yazar adı, basım firmasının adı, basım yılı, vb. Dergiler için dergiden referans verilen makalenin tam adı, makale yazarlarının adları, derginin adı, hangi yıla ait olduğu, makalenin derginin kaçıncı sayfalarında olduğu vb. bilgiler bulunmalıdır. Bunun için IEEE'nin referans formatı kullanılabilir.

kaynak: http://electronics.ege.edu.tr/belgeler/bitirme_projesi/Bitirme_Projesi_%C5%9Eablonu-29.05.07.doc

18.10.2008

MATLAB için kaynaklar

1- temel programlama işlemleri için ingilizce bir doküman: matlabNotes.pdf

2- DSP : sayısal sinyal işleme (digital signal processing)
  1. MATLAB Tutorials for DSP Students
  2. Speech Processing using MATLAB , indir...
  3. Digital Signal Processing Using Matlab V4 - Ingle & Proakis 1997
  4. Digital.Signal.Processing.Filtering.Approach
  5. Time Segment Processing from DAFX

Elektronikçiler için e-book

bu forumda elektronikle alakalı e-book paylaşımları yapılıyor. işinize yarayabilir .

http://www.elektrotekno.com/forum-10.html


Robotics Books Introduction to A...
Robotlar hakkında her türlü kitap paylaşım bölümü

Telecommunication Books Electromagnetic W...
Wireless, Optical networks, WDM, GMPLS, WiMAX, UWB, RFID, UMTS/3G, Bluetooth, WLAN, GPS, Satellites, Wireless sensors, Broadband, Antennas

DSP Books dsp kursu video ş...
İşaretler ve sistemler, işaret işleme, görüntü işleme hakkında her türlü kitap paylaşım bölümü

11.10.2008

30 programlama dilinin mucitleri / The Creators of 30 Programming Languages

Behind any programming language there is a creator or sometimes a small team. Each language has a story and a philosophy and each creator had a motivation, a problem to solve.
Programming languages influence and sometimes determine the way programmers solve problems and the way problems can be solved. They gain supporters, make enemies and cause flames and “religious” wars.
I think it is very useful for every programmer to understand the history of programming languages and also to understand the reasoning and the way of thinking of the programming language designers; for the programming languages you love but, even more, for those you don’t like or understand.
I compiled here a list of languages with their creators and some links to information about them. I tried to include home pages, blogs, Wikipedia links and interviews.I apologize for any mistake and I will correct it if/when I am notified.
Most of the interviews are extremely interesting. Don’t miss Grace Hopper’s interview.

kaynak ve devamı : The Creators of 30 Programming Languages: pages, biographies, blogs, interviews